Lesní scenérie je plná struktur, napětí řádu a chaosu - taková je pro mne inspirace krajinou, z níž pocházím, Jeseníky. Je to krajina melancholická, tajemná a tichá. To ticho vnímám jako pocitové a neuchopitelné, jeho dotek je jedním z hlavních momentů mých obrazů. Viditelné vzniká projevem neviditelného, neproniknutelný les je plný přítmí, v němž se detaily větví vynořují ze tmy ke světlu. Viděný prostor nemá hranic, monumentální celek plný rozechvělých detailů se stává intenzivní kontemplací takřka „dopodrobna“ - je to ale právě ta mikroskopická „nepatrnost“, která otevírá bránu k vnímání celku, vesmíru. Vnitřní chaos, který lesní porosty evokují, jsem teprve díky častým toulkám v nich, jejich pozorováním, postupně začala vnímat jako řád. Téměř jako bych si osvojovala jakési vnitřní vidění, získala tajný klíč k pochopení. Je-li tma klidná, pohne se jas - tak se nakonec jmenuje také jeden z mých grafických listů. Tvar hmoty je pro mne otiskem paměti a pocitu. V samotě krajiny se učím vidět ostře do dálky, souznít s tepem přírody a dýchat v jejím rytmu. Čím více času se věnuji těmto lesním motivům, tím více do nich také proniká bytnost místa a času. Fascinuje mne napětí mezi geniem loci a imagem loci. Jejich svorník nalézám ve věci, v kameni, stromu, květině, v každém živém organismu. Je nezbytné vnímat jejich prostor existence. Naladit se na sílu ticha, na potřebný vnitřní klid. V takové chvíli mám pocit, že se vše propojuje a že jsem součástí celku.

"Nejpřímější cesta do vesmíru je skrze lesní divočinu." - John Muir

MgA.Lenka Falušiová

 

kontakt nejmenuje@seznam.cz

 

vzdělání

2012 - 2017   Akademie výtvarných umění v Praze

                          2012 – 2016 Ateliér grafiky I. prof.Jiřího Lindovského

                          2016 – 2017 Ateliér grafiky I. doc.Dalibora Smutného

 

ocenění

2019       cena Nadace Hollar / XXV. Festival komorní grafiky, galerie Hollar v Praze

2015       Grafika roku / hlavní cena ve studentské kategorii

2014       ateliérová cena za celoroční práci (klausura AVU)

Nominace na grafice roku 2014, 2015, 2016, 2017, 2019

Nominace na cenu Hlávkovi nadace 2017 (AVU)

 

 

zastoupení ve sbírkách

Muzeum umění v Olomouci

Východočeská galerie v Pardubicích

Galerie Kooperativy v Praze

Galerie Klatovy-Klenová

Městská knihovna v Praze

soukromé sbírky ČR a zahraničí

 

samostatné výstavy / výběr

2020    Hluboko v lese / galerie Františka Drtikola / Příbram

               Sanctuary / Dům přírody Litovelského Pomoraví / Horká nad Moravou

               Tichá přítomnost / Lašské muzeum / Kopřivnice

2019     Inscape / galerie U Prstenu / Praha

               Podoby lesa / galerie Ve Věži / Mělník

2016      V hlubinách lesa / galerie Magazín v Terezíně

2015      Duch místa / galerie Jiřího Jílka v Šumperku

                Je-li Tma klidná, pohne se Jas / galerie K.art.on, Karlin studios v Praze

                Les / Café 87, Muzeum umění v Olomouci

2014      Stezky Ticha / galerie Artotéky Opatov (Městská knihovna v Praze)

 

kolektivní výstavy / výběr

2021       Vanitas / Centrum současného umění DOX / Praha

2020      Entre Prague et Rome / galerie L&C Tirelli / Vevey / Švýcarsko

                 Formes et Paysages / galerie L&C Tirelli / Vevey / Švýcarsko

                 Fresh! …essays on Nature / galerie Kuchling v Berlíně / Německo

                 Mini Maxi print Berlín / galerie Heike Arndt v Berlíně / Německo

                 600m.n.m. a výš / Jan Čejka gallery / Praha

                 Noc kostelů / kostel sv.Kateřiny Alexandrijské / Libotenice

                 S.V.U. Mánes / Rabasova galerie / Rakovník

                 26.ročník Grafiky roku / Obecní dům / Praha

                 Repríza Grafiky roku / galerie Ladislava Sutnara / Plzeň

                 Pojď ven / galerie Hollar / Praha

2019       Mini Maxi print Berlín / galerie Kuchling Berlín / Německo

                 Dialogy / galerie Kooperativy / Praha

                 Art print, Post print / Muzeum umění / Olomouc

                 Sin Rumbo Fijo / Palacio Hocasitas de Balmaseda / Bilbao / Španělsko

                 Pohled do krajiny / galerie České Spořitelny / Praha

                 Myšlení zrakem / klášter Jindřichův Hradec

                 Identita / galerie Hollar / Praha

                 25.ročník Grafiky roku / Obecní dům / Praha

                 XXV. Festival komorní grafiky / galerie Hollar / Praha

2018       Les Bohémes / galerie L&C Tirelli / Vevey / Švýcarsko

                 Vizuální mytologie / Oblastní galerie v Jihlavě

                 Rozbřesk / Východočeská galerie / Pardubice

                 Kde domov můj – SČUG Hollar / Rabasova galerie / Rakovník

                 Hollar 100+1 / Severočeská galerie výtvarného umění / Litoměřice

                 24.ročník Grafiky roku / Clam-Gallasův palác / Praha

                 Noc kostelů / kostel sv.Kateřiny Alexandrijské / Libotenice

2017        In der stille / Go green Art gallery Erlenbach / Švýcarsko

                 Krajinou Šumavy / České centrum Mnichov / Německo

                 Krajina 2017 / Nová galerie v Praze

                 23.ročník Grafiky roku / Clam-Gallasův palác v Praze

                 Stoleté putování Šumavou / zámek Klenová

                 Nová vlna / Veletržní palác / Praha

                 Hollar dnes / Obecní dům v Praze

2016       22.ročník Grafiky roku / Clam-Gallasův palác / Praha

                 Linoryt I. / Zámek Klenová

                 Strom II. /  Slovácké muzeum / Uherské Hradiště

                 Noc kostelů / kostel sv.Kateřiny Alexandrijské / Libotenice

                 Nová tvorba / galerie Hollar / Praha

                 Festival komorní grafiky / galerie Hollar / Praha 

2015       21.ročník Grafiky roku / Clam-Gallasův palác / Praha           
                 Místo múz a umění / zámek Slezské Rudoltice

                 Nová tvorba / galerie Hollar / Praha
                 Festival komorní grafiky / galerie Hollar / Praha
2014        20.ročník Grafiky roku / Clam-Gallasův palác / Praha
                 European Arts Academies / Katowice / Polsko
                 Spirála krajiny / GAVU (galerie AVU) / Praha
                 Tři pohledy do krajiny/ galerie Morzin / Vrchlabí

 

účast na sympoziích

2014     sympozium linorytu na Klenové

2014     litografické techniky Mikoláše Axmanna v Praze na AVU

2013     mezinárodní grafické sympozium Jana Vičara na Kvildě
 

 

vedení workshopů

2020   workshop grafiky v rámci výstavy Post print „Krajina suchou jehlou“ / Muzeum umění v Olomouci

© 2020 Lenka Falušiová. All rights reserved.