Les / akvarely, různé formáty do velikosti 28x20cm / výběr 2013-2018

akvarely z cyklu 'Zahrady' / 70x50cm / výběr 2019

Les / plenérové malby, olej na sololitu 15x13cm / výběr 2013 / v soukromých sbírkách

Hory / olej na plátně / výběr 2016

Hory / perokresby na papíře 

Mraky nad oceánem / tušová malba na papíře 100x70cm / výběr 2015