fotografický deník / záznam okamžiku v krajině / hledání posvátných míst

Tento deník je protipólem grafiky a perokreseb. Je přímým záznamem viděného, zatímco kresby a grafiky jsou záznamem vnitřního pocitu a vzpomínek z krajiny.